חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תחזוקת מבנים גבוהים בישראל

במהלך העשורים האחרונים חלו שינויים משמעותיים במאפייני הבנייה למגורים ובהם גידול בהיקף הבנייה הגבוהה ובמספר הדיירים המתגוררים בבניין. 

בבניה לגובה עולה מספר המערכות והשטחים המשותפים. כתוצאה מכך, ניהול ותחזוקת בתים משותפים הפכה למעמסה כבדה ומורכבת עם עלויות גבוהות.

התחזוקה של הבניינים – גבוהים ונמוכים כאחד, רחוקה מלהשביע רצון.
הידרדרות עשויה לפגוע לא רק באיכות החיים בבניין, אלא גם לגרום לסכנת חיים לדיירים.

משרד הבינוי והשיכון – הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

מאמרים נוספים